motyle.info - Portal lepidopterologiczny
ForumPomocSzukajUżytkownicyPopularne książkiGaleriaDownload

Oficjalne Logo
Menu

  Strona główna TOM

  Cele statutowe

  Lista uczestników
spotkania założycielskiego


  Statut Towarzystwa

  Dyskusje


  Strona główna PortaluNasze Akcje

  "Pierwszy motyl"   


  Witamy na oficjalnej stronie Towarzystwa Ochrony Motyli.

   


  Drodzy Członkowie Założyciele i Sympatycy* Towarzystwa Ochrony Motyli

  Mamy przyjemność poinformować o tym, że wreszcie formalnie istniejemy!
  W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy pismo z Sądu Rejonowego w Warszawie zawiadamiające, że 18 sierpnia 2006 r o godzinie 13:05:01 (proszę docenić tę dokładność!) dokonano wpisu TOM do Rejestru Stowarzyszeń
  Trwało to trochę długo (pół roku!), nie da się ukryć, ale cóż nikt z nas nie zakładał wcześniej żadnego towarzystwa. Nie ustrzegliśmy się więc błędów formalnych, które trzeba było poprawiać. A procedury trwały... Pocieszamy się myślą, że mało komu udaje się zarejestrować szybko i bezboleśnie.
  Mamy więc organizację pozarządową, którą będziemy mogli wykorzystywać do podejmowania działań na rzecz dobra motyli w naszym kraju. Pamiętajmy, że ich skala i intensywność będzie zależała od nas wszystkich.
  Zarząd, będzie przedstawiał swoje propozycje działań, ale jest oczywiście otwarty na wszelkie inicjatywy w tym zakresie.
  Liczymy na wasze zaangażowanie!
  Wkrótce na stronie internetowej pojawią się informacje w jaki sposób można zostać członkiem TOM

  Z pozdrowieniami

  Zarząd TOM
  Marcin Sielezniew - prezes
  Krzysztof Frąckiel - wiceprezes
  Krzysztof Pałka - wiceprezes
  Izabela Dziekańska - skarbnik

   

  * Mamy nadzieję, że przyszli aktywni członkowie

   

  Cele statutowe, które stawia przed sobą TOM

  • Dokumentowanie i monitorowanie stanu krajowej fauny motyli,
  • Inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie merytoryczne i finansowe (w miarę możliwości) badań naukowych dotyczących biologii i ekologii zagrożonych gatunków motyli,
  • Wypracowywanie metod praktycznej ochrony motyli oraz ich siedlisk,
  • Planowanie i realizacja konkretnych działań ochronnych,
  • Formułowanie zaleceń i udział w przygotowywaniu przepisów prawnych dotyczących ochrony motyli i ich siedlisk,
  • Współpraca z organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony motyli,
  • Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla motyli i ich siedlisk,
  • Występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony motyli,
  • Wykupywanie lub wydzierżawianie gruntów w celu objęcia ich bierną i czynną ochroną,
  • Prowadzenie działalności informacyjnej i dydaktyczno-oświatowej w celu popularyzacji w społeczeństwie wiedzy na temat motyli i czynników im zagrażających,
  • Wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów naukowych, edukacyjnych i propagandowych dotyczących motyli i ich ochrony,
  • Organizowanie lub uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, sympozjach lub szkoleniach o tematyce zbieżnej z celami statutowymi,
  • Współpraca z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i naukowymi w zakresie propagowania i realizacji celów określonych niniejszym statutem  Lista uczestników spotkania założycielskiego Towarzystwa Ochrony Motyli

  Andrzejewski Kryspin
  Barański Michał
  Bistuła-Prószyński Grzegorz
  Boczek Jan
  Borowiak Michał
  Buszko Jarosław
  Czerwiński Zbigniew
  Dziekańska Izabela
  Frąckiel Krzysztof
  Gałkowska Sylwia
  Ignatowicz Stanisław
  Klimczuk Przemysław
  Kosmowski Patrycjusz
  Kozłowski  Marek W.
  Kutera Marcin
  Mazurkiewicz Anna
  Oleksik Eliza
  Oleksik Grzegorz
  Ożóg Michał
  Pałka Krzysztof
  Rożej Elżbieta
  Rytel - Siłka  Grzegorz
  Sielezniew Marcin
  Skórka Piotr
  Stankiewicz Anna
  Szepke Piotr
  Tykarski Piotr
  Winiarska Grażyna
  Witek Magdalena


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl lightbrown
Polskie Towarzystwo Entomologiczne [  motyle.info : Fascynacja - Wiedza - Ochrona  ]

    Portal pod patronatem Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
 
statystyka